Tłumaczenia specjalistyczne wykonywane są przez zespół profesjonalistów w konkretnej dziedzinie. Zawierają one fachową terminologię i skierowane są do osób potrzebujących szczegółowych informacji z konkretnej dziedziny. Ich wykonanie wymaga więc dogłębnej znajomości konkretnej branży oraz jej specyfiki. Istnieje szereg dokumentów, które z uwagi na swoje przeznaczenie wymagają tłumaczenia specjalistycznego. Zanim jednak zleci się to zadanie, warto wiedzieć, czego należy wymagać od tłumacza.

Jakie dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza?

Tłumaczenia specjalistyczne to jeden z pięciu podstawowych rodzajów tłumaczeń. Występują one obok tłumaczeń: przysięgłych, zwykłych, a vista oraz ustnych. Stosuje się je w sytuacjach, gdzie tekst źródłowy obfituje w specjalistyczną wiedzę i terminologię. W tym przypadku zadaniem tłumacza jest rozszyfrowanie fachowej terminologii i znalezienie dla niej odpowiednika w języku docelowym. Z uwagi na specyfikę pracy tłumacz musi być jednocześnie ekspertem w konkretnej dziedzinie, aby mógł doskonale zrozumieć nie tylko przekładane słowa, ale również ich sens. Często bowiem dosłownie tłumaczone zdania zupełnie nie oddają treści zawieranej przez ich autora.

Istnieje szereg dziedzin i branż, które ze względu na swoją specyfikę wymagają przeprowadzania specjalistycznych tłumaczeń tekstów. Wśród tych najpopularniejszych wymienia się najczęściej:

 • teksty techniczne i samochodowe – stanowią je najczęściej teksty z zakresu informatyki, inżynierii i transportu, ale również instrukcje obsługi, projekty budowlane oraz treści oprogramowania;
 • teksty z zakresu promocji i marketingu – w tym przypadku trudność polega na stosowanych przez autorów grach słownych, które nie zawsze w każdym języku mogą zostać zrozumiane; zadaniem tłumacza jest zatem dokonanie twórczego tłumaczenia, które będzie lekkie i przyjemne w odbiorze;
 • teksty medyczne – dokumentacja medyczna oraz specjalistyczne teksty naukowe z zakresu medycyny wymagają od tłumacza ogromnej wiedzy oraz znajomości specjalistycznej terminologii;
 • tłumaczenia prawnicze – to szczególny rodzaj tłumaczeń, ponieważ wymaga znajomości fachowej terminologii na najwyższym poziomie;
 • tłumaczenia ekonomiczne – największa trudność polega tutaj na charakterze interdyscyplinarnym; ekonomia jest bowiem szeroką dziedziną, która łączy w sobie tematykę z zakresu: ubezpieczeń, bankowości, finansów oraz prawa;
 • tłumaczenia tekstów naukowych – teksty naukowe są sporym wyzwaniem translatorskim; zazwyczaj piszą je najwyżsi specjaliści, a omawiane przez nich zagadnienia są mocno innowatorskie;
 • tłumaczenia finansowe,
 • tłumaczenia tekstów umów – w tym przypadku niezwykle ważna jest wysoka dbałość o rzetelność przekładu, ponieważ w przyszłości może ona rzutować na losy klienta;
 • tłumaczenia uwierzytelnione – te mogą być wykonywane wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych, a więc: posiadających zdany egzamin , będących wpisanymi na listę tłumaczy przysięgłych, posiadającymi pieczęć oraz tych, którzy złożyli ślubowanie przed Ministrem Sprawiedliwości.

Biura tłumaczów specjalistycznych zajmują się pracą nad szeroko zakrojoną tematyką tekstów i dokumentów, jednak wśród tych pojawiających się najczęściej znajdują się:

 • publikacje medyczne,
 • artykuły oraz monografie naukowe,
 • dokumentacja badan klinicznych,
 • opisy badań naukowych,
 • dokumenty rejestracyjne leków,
 • dokumentacja procesów technologicznych,
 • dokumentacja medyczna pacjentów,
 • dokumentacja maszyn przemysłowych.

dokumenty

Komu zlecić tłumaczenia specjalistyczne?

Podstawową kwestią przy wyborze odpowiedniego tłumacza tekstów specjalistycznych jest jego profesjonalizm. Zaleca się, aby obok doskonałej znajomości języka obcego był on specjalistą w zakresie tłumaczonego zlecenia. Najczęściej tłumaczami specjalistycznymi są native speaker-rzy danego języka obcego, którzy jednocześnie posiadają dyplom ukończenia studiów specjalistycznych (na przykład: medycyny, prawa, ekonomii lub inżynierii). Zdarzają się tłumacze specjalistyczni specjalizujący się w konkretnej dziedzinie i traktujący tłumaczenia w charakterze pracy dorywczej. Nierzadko tłumaczeń specjalistycznych dokonują grupy złożone z tłumaczy oraz specjalistów. Ich współpraca pozwala na stworzenie rzetelnego przekazu.

Wybierając tłumacza specjalistycznego warto wybrać osobę, która z łatwością posługuje się fachową terminologią branżową. Dobrze, aby ta osoba cechowała się rzetelnością i starannością.